SIDRA INTERSECTION


GENERELT OM SIDRA INTERSECTION

Siste versjon av SIDRA INTERSECTION er 9.1.

SIDRA INTERSECTION er et avansert verktøy for detaljert beregning og vurdering av kapasitets- og avviklingsforhold i ulike krysstyper. Programmet beregner en rekke parametere for vurdering av kryssløsninger som foreksempel ulike kapasitetsbegrep, avviklingskvalitet, kø, forsinkelse, stopp, drivstofforbruk, forurensning og kostnader.

SIDRA INTERSECTION 9.1 er meget brukervennlig, og programmet har et moderne grensesnitt. Programmet kan kjøres på alle moderne PCer. Det er store og omfattende forbedringer i versjon 9.1 med hensyn til organisering av inngangsdata, beregningslogikk og presentasjon av resultater.

 

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk siste versjon av programmet og ta i bruk de nye mulighetene! Det finnes som sagt mye mer informasjon på www.sidrasolutions.com, og her finner du også lenker til artikler, YouTube videoer mm.

 

En stor fordel med SIDRA INTERSECTION er at det er enkelt sammenligne ulike kryssløsninger med hensyn til finne fram til den mest optimale regulering. Det finnes ingen andre verktøy som har samme funksjonalitet som SIDRA. Programmet er basert på omfattende forskning, erfaring, praktisk bruk og videreutvikling i 40 år. Rahmi Akcelik og Mark Besley har vært sentrale i utviklingen av SIDRA helt fra starten i 1984, og siden år 2000 har de videreutviklet programmet gjennom firmaet Akcelik and Associates i Melbourne, Australia.

Mer informasjon om SIDRA INTERSECTION finner du på:

http://www.sidrasolutions.com/

 

 

KURS OG OPPLÆRING

Jeg kan hjelpe til med kurs og opplæring i bruk av SIDRA. Kurs kan kjøres i små og større grupper. Det er også mulig koble opplæringen til arbeid med spesielle prosjekter. Ta kontakt for melde fra om interesse for kurs og opplæring.


PRISER OG BESTILLING

Det er en rekke ulike pris og lisensalternativer. Ta gjerne kontakt med meg om du har spørsmål. Men all bestilling og brukerstøtte foregår direkte mot Australia.

http://www.sidrasolutions.com/

 


Kontakt InfoTek AAA ved sende en mail til: Arvid Aakre