Kompetanse


InfoTek AAA ble opprettet i 1985, og firmaet eies og drives av Arvid Aakre. Jeg er sivilingeniør og underviser/forsker innen fagområdet Trafikkteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

Jeg er leder for faggruppe Veg, jernbane og transport (VJT) på Institutt for Bygg og miljøteknikk (IBM) ved Fakultet for Ingeniørvitenskap (IV). 

Jeg har over 40 års erfaring i forbindelse med bruk, utvikling, undervisning og forskning innen modeller for kapasitets- og avviklingsforhold i kryss, på strekninger og i nettverk. Gjennom et forskningsopphold ved Monash University i Melbourne i Australia fra juli 2005 til juli 2006 etablerte jeg et godt samarbeid med firmaet Akcelik and Associates som har utviklet SIDRA programvare for avansert analyse av trafikk og avviklingsforhold.

Dette samarbeidet med Akcelik and Associates ble videreført med at undertegnede er representant for denne programvaren i Skandinavia. Jeg tilbyr også kurs og opplæring for nye og eksisterende brukere.

InfoTek AAA har også et annet forretningsområde; vi tilbyr objektiv, uavhengig og vitenskapelig ingeniørkompetanse for utredning av alle typer trafikkulykker og målinger, se www.aaa.no Oppdrag utføres for både privatpersoner, organisasjoner, advokater, forsikring, politi, påtalemyndigheter og rettsvesenet over hele landet.

 


Kontakt InfoTek AAA ved sende en mail til: Arvid Aakre